Observatief luisteren in de hulpverlening

Observatief luisteren kort samengevat

De psychosociale hulpverlener observeert de reacties van zijn cliënt tijdens een gesprek. Mensen zijn geneigd vragen te stellen met een bepaald doel. Zij luisteren vervolgens naar het antwoord alsof het gebaseerd is op de vraag zoals zij die hebben bedoeld. Dit terwijl de ander antwoordt op basis van hoe hij die vraag heeft begrepen. Observatief luisteren zorgt ervoor dat de luisteraar zijn eigen doelen en interpretaties zoveel mogelijk los kan laten en zich kan concentreren op de reacties die zijn vragen bij de ander uitlokken. Met andere woorden: de luisteraar tracht erachter te komen wat zijn vraag voor de ander betekent. Op deze manier 'snapt' hij wat er in de ander omgaat en kan hij op een haast natuurlijke manier diepgang aanbrengen in zijn gesprekken, zonder naar trucjes te hoeven grijpen.


Observatief luisteren is gefundeerd op empowerment, empathie en een oprechte, faciliterende houding.