Observatief luisteren in de hulpverlening

Inhoudsopgave boek

De inhoudsopgave van het boek ziet er als volgt uit (klik hier om als pdf-bestand te lezen):


Inleiding
- Achtergrond en aanleiding
- Wat is psychosociale hulpverlening?
- Om welke redenen vragen cliënten om psychosociale hulp?
- Waarvoor dienen gespreksvaardigheden dan?


Leeswijzer en website
- Schrijfwijze
- Website
- Indeling van het boek
- De opbouw van de hoofdstukken
- Het belang van rollenspellen
- Hoe kun je dit boek gebruiken?


1. Communicatie – basisbeginselen en theorie
1.1 Het communicatieproces
1.2 De reden dat mensen communiceren en de elementen in een boodschap
1.3 Kanalen: verbaal en non-verbaal
1.4 Uniekheid en beleving
1.5 Aandacht, waarneming, interpretatie
1.6 Interpreteren via vuistregels


2. Basis gespreksvaardigheden
2.1 Een open houding en een goede samenwerkingssfeer
2.2 Niveau aanpassen aan je gesprekspartner
2.3 Vragen
2.4 Luisteren
2.5 Zenden: het overbrengen van wat je wilt zeggen
2.6 Structureren en reguleren: richting geven aan een gesprek
2.7 Het gesprek boeiend houden
2.8 Communicatiepatronen
2.9 Communicatieregels
2.10 Plus-taal
2.11 Complimenten, kritiek en feedback
2.12 Geduld: wanneer ingrijpen en wanneer wachten
2.13 Rollenspellen, rollenspellen en nog eens rollenspellen


3. Communicatie op het kruispunt tussen voelen, denken en doen
3.1 Biologie en basisresponsen
3.2 Leerprocessen
3.3 Een bio-psycho-sociaal model van emoties
3.4 De rol van emoties in het communicatieproces
3.5 Angst
3.6 Schaamte en schuld
3.7 De impact van een verlieservaring
3.8 Empathie als grondslag voor observatief luisteren


4. Verdieping op gespreksvaardigheden
4.1 Zijn er wel moeilijke mensen?
4.2 Taboes
4.3 Confronteren en de socratische dialoog
4.4 Een aantal minder effectieve communicatiepatronen
4.5 Weerstand
4.6 Omgaan met agressie


5. Empowerment, gespreksrollen en -houdingen
5.1 Empowerment
5.2 Rollen in een hulpverleningsgesprek
5.3 Rollen versus stadium van verandering
5.4 Geloofwaardigheid van de psychosociale hulpverlener
5.5 Gesprekshoudingen
5.6 Kenmerken van observatief luisteren


6. Gespreksmodellen
6.1 Intakegesprekken
6.2 Adviesgesprekken
6.3 Functioneringsgesprekken
6.4 Slecht nieuws brengen
6.5 Grenzen aangeven
6.6 Correctiegesprekken
6.7 Mediation- of bemiddelingsgesprekken
6.8 Herstelgerichte gesprekken


Slot

Literatuur

Index